ikindi namazı

ikindi namazı nasıl kılınır?

Ağustos 8th, 2015

ikindi namazı nasıl kılınır

İkindi Namazı sünneti birinci rek’at

 

 • Niyet Edilir
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü İkindi namazının sünnetini kılmaya”  ve  diyerek  eller bağlanır.
 • İftitah tekbiri alınır
  ”Allâhü Ekber”
 • Sübhâneke okunur.
  “SübhânekeAllâhümme ve bihamdik(e) ve tebarekesmük(e) ve teâlâ ceddük(e) Ve celle senâük(e) ve la ilâhe ğayrük(e)
 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • Fâtiha Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir.
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • İkinci kez secde’ye gidilir.
  Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’ I-âla” denilir. “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı sünneti ikinci rek’at

 

 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • “Fâtiha” Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • “Ettahiyyâtü” okunur
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”
 • “Allahümme Salli” okunur,
  “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • “Allahümme Barik” okunur,
  “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…
  “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı sünneti üçüncü rek’at

 

 • Sübhâneke okunur.
  “SübhânekeAllâhümme ve bihamdik(e) ve tebarekesmük(e) ve teâlâ ceddük(e) Ve celle senâük(e) ve la ilâhe ğayrük(e)
 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • Fâtiha Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir.
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • İkinci kez secde’ye gidilir.
  Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’ I-âla” denilir. “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı sünneti dördüncü rek’at

 

 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • “Fâtiha” Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • “Ettahiyyâtü” okunur
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”
 • “Allahümme Salli” okunur,
  “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • “Allahümme Barik” okunur,
  “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…
  “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.
 • “Rabbena âtina” okunur,
  “Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
  ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
  Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”
 • Selam verilerek namaz tamamlanır.
  Baş önce sağa sonra sola cevirilerek selam verilir. Selam verilirken “Esselamü aleyküm ve rahmetullâh” denir.

İkindi Namazı farzı birinci rek’at

 

 • Kamet Okunur,
  Allahu ekber, Allahu ekber.
  Eşhüde el-la ilâhe illallah. Eşhüde el-la ilâhe illallah.
  Eşhedü enne muhammeder-rasululullah.
  Eşhedü enne muhammeder-rasulullah.
  Hayye alessalati, hayye alessalah.
  Hayye alel-felâh. Hayye alel-felah.
  Kad kâmeti’s-sâlatu. Kad kameti’s-salah
  Allahu ekber, Allahu ekber, La ilâhe illallah”
 • Niyet Edilir
  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü İkindi namazının farzını kılmaya”  ve  diyerek  eller bağlanır.
 • İftitah tekbiri alınır
  ”Allâhü Ekber”
 • Sübhâneke okunur.
  “SübhânekeAllâhümme ve bihamdik(e) ve tebarekesmük(e) ve teâlâ ceddük(e) Ve celle senâük(e) ve la ilâhe ğayrük(e)
 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • Fâtiha Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir.
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • İkinci kez secde’ye gidilir.
  Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’ I-âla” denilir. “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı farzı ikinci rek’at

 

 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • “Fâtiha” Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Kur’andan bir namaz sûresi daha okunur.
  Kevser Sûresi: “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • “Ettahiyyâtü” okunur
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”
 • Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…
  “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı farzı üçüncü rek’at

 

 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • Fâtiha Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir.
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • İkinci kez secde’ye gidilir.
  Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’ I-âla” denilir. “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkindi Namazı farzı dördüncü rek’at

 

 • Eûzü Besmele çekilir.
  Eûzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.”
 • “Fâtiha” Suresi okunur.
  “Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”
 • Rükû’ya eğilinir.
  “Allâhü Ekber” diyerek rükua varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye’l- azîm” denilir. “Semiâllahü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • Secde’ye gidilir
  “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhanâ Rabbiye ‘I-âlâ” söylenir.”Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.
 • “Ettahiyyâtü” okunur
  “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”
 • “Allahümme Salli” okunur,
  “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • “Allahümme Barik” okunur,
  “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
  Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
  İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
 • Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır…
  “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.
 • “Rabbena âtina” okunur,
  “Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten
  ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
  Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”
 • Selam verilerek namaz tamamlanır.
  Baş önce sağa sonra sola cevirilerek selam verilir. Selam verilirken “Esselamü aleyküm ve rahmetullâh” denir.
 • Namazdan sonra “Tesbihat” yapılarak dua edilir.

 

ikindi namazı nasıl kılınır

ikindi namazı